ODCISK

Odpowiedzialny za treść

COLDWAVE sp. z o. o.
ul. Lostowicka 29,
80-121 Gdansk
Email: cldwvcldwvbz
Homepage: coldwave.biz
VAT No. PL 5833400884
NIP 5833400884

Generał

Wszystkie informacje i wyjaśnienia na tej stronie są niewiążące.
COLDWAVE nie ponosi odpowiedzialności za poprawność i kompletność treści. Nie udziela się żadnych gwarancji ani zapewnienia właściwości produktu. Z treści strony internetowej nie wynikają żadne roszczenia prawne.
Błędy w treści są poprawiane natychmiast po powiadomieniu. Zawartość strony internetowej nie może być trwale aktualna z powodu opóźnionych aktualizacji.
Prosimy więc zapytać nas o stan, szczegóły techniczne oraz dostępność produktów i usług. Linki do innych stron internetowych nie są stale monitorowane. Dlatego nie odpowiadamy za zawartość stron, do których prowadzą linki.

Pobieranie danych i oprogramowania 

COLDWAVE nie ponosi odpowiedzialności za dokładność danych i oprogramowania, które można pobrać ze strony internetowej. Oprogramowanie jest sprawdzane pod kątem wirusów przez COLDWAVE. Niemniej jednak, po pobraniu zalecamy sprawdzenie danych i oprogramowania pod kątem wirusów za pomocą najnowszego oprogramowania do wyszukiwania wirusów.

Ochrona danych osobowchy i poufność

Nie można zagwarantować, że przekazane nam informacje lub dane osobowe nie zostaną „przechwycone” przez osoby trzecie podczas transmisji.

Prawa autorskie i inne szczególne prawa własności

Zawartość tej strony jest chroniona prawem autorskim. Kopia informacji zawartych w serwisie może zostać zapisana na jednym komputerze do niekomercyjnego i osobistego użytku wewnętrznego. Grafiki, teksty, logo, obrazy itp. Mogą być pobierane, powielane, kopiowane, zmieniane, publikowane, przesyłane, przesyłane lub wykorzystywane w jakiejkolwiek innej formie tylko za pisemną zgodą COLDWAVE. Wymienione nazwy produktów i firm mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub markami. Nieautoryzowane użycie może prowadzić do roszczeń odszkodowawczych i nakazu sądowego.

Odpowiedzialność 

COLDWAVE nie ponosi odpowiedzialności za szkody, w szczególności nie za bezpośrednie lub pośrednie szkody następcze, utratę danych, utratę zysków, awarie systemowe lub produkcyjne, które wynikają z korzystania z tej strony internetowej lub pobierania danych. Wyłączenie odpowiedzialności nie ma zastosowania, jeżeli szkoda spowodowana korzystaniem ze strony internetowej lub pobieraniem danych jest wynikiem umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa. Stosunek prawny między Tobą a COLDWAVE wynikający z korzystania ze strony podlega prawu polski. W przypadku sporów prawnych z zarejestrowanymi przedsiębiorcami, wynikających z korzystania z tej strony, miejscem jurysdykcji jest siedziba właściciela strony.

Przeniesienie do osób trzecich

Jeśli dane są przekazywane usługodawcom w ramach przetwarzania danych zamówienia, są oni związani BDSG, innymi przepisami ustawowymi oraz umową z polityką prywatności COLDWAVE. O ile COLDWAVE jest do tego zobowiązana na mocy prawa lub nakazu sądowego, przekaże Twoje dane w zakresie wymaganym organom uprawnionym do otrzymywania informacji.
COLDWAVE nie będzie przekazywać Twoich danych stronom trzecim w innych celach bez Twojej wyraźnej zgody.

Prawo odstąpienia od umowy

Jeśli poprosisz COLDWAVE, aby nie wykorzystywać Twoich danych osobowych do dalszego kontaktu i / lub je usunąć, postąpi odpowiednio. Anulowanie lub usunięcie nie ma wpływu na dane, które są absolutnie niezbędne do realizacji zamówienia lub do celów komercyjnych. Prosimy o zrozumienie, że jeśli wycofasz swoją zgodę, spersonalizowana usługa nie będzie już możliwa, ponieważ opiera się ona na wykorzystaniu danych klientów.

Bezpieczeństwo

COLDWAVE przechowuje Twoje dane na specjalnie chronionych serwerach. Dostęp do niego jest możliwy tylko dla kilku osób upoważnionych przez COLDWAVE, które zajmują się techniczną, handlową lub redakcyjną obsługą tych serwerów.

Łącza do innych stron internetowych

Informacje zawarte w tej witrynie służą wyłącznie do prezentacji firmy COLDWAVE oraz jej produktów i usług. Są udostępniane bez zapewnienia lub gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej. W szczególności wyklucza się wszelkie gwarancje dotyczące kompletności i poprawności informacji, zbywalności produktów i ich przydatności do określonych celów lub nienaruszania praw osób trzecich.

COLDWAVE zaleca sprawdzenie poprawności wszystkich informacji zawartych na tej stronie przed użyciem. Dostęp do tej strony internetowej i jej zawartości odbywa się na własne ryzyko użytkownika. COLDWAVE nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z korzystaniem z tej strony internetowej.

Ta strona internetowa zawiera linki lub odniesienia do witryn internetowych osób trzecich. Firma COLDWAVE sprawdziła zawarte w nim informacje zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i przekonaniem, ze starannością handlową. Jednak takie linki są udostępniane wyłącznie w celu ułatwienia konsumenta i nie oznaczają zgody firmy COLDWAVE na zawartość połączonej strony internetowej. COLDWAVE nie ponosi odpowiedzialności za dostępność lub zawartość tych stron internetowych. Odpowiedzialność firmy COLDWAVE za wszelkiego rodzaju szkody, które wynikną z wykorzystania takich treści, jest wykluczona. Linki do innych stron internetowych są oznaczone LINKIEM ZEWNĘTRZNYM, specjalną ikoną (patrz powyżej w części „Realizacja”) lub odpowiednim efektem „najechania myszą”.

Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania, jeżeli COLDWAVE spowodował szkodę w wyniku rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania lub w przypadkach odpowiedzialności za produkt.

Reklama

Witryny COLDWAVE z reguły nie zawierają powierzchni reklamowej. W przeciwnym przypadku reklama jest dostarczana za pośrednictwem zewnętrznych serwerów reklam. Dane rejestrowane w związku z reklamą internetową (AdImpressions, AdKlicks) służą wyłącznie do analizy statystycznej i tworzenia raportów dla klientów reklamowych. Żadne dane osobowe nie będą wykorzystywane w procesie.
Pliki cookie mogą być używane, gdy reklamy są dostarczane bez wpływu COLDWAVE na to.

Informacja o ochronie danych osobowych

Nasza strona korzysta z zewnętrznych komponentów (czcionki z Fonts.com, Google Fonts, Youtube i Vimeo video, Google Maps, OpenStreetMaps, Google Tag Manager, Google Analytics, eTracker). Pomagają nam one stale ulepszać naszą ofertę i sprawiać, że Państwa wizyta będzie bardziej komfortowa. Poprzez załadowanie zewnętrznych komponentów, dane o Państwa zachowaniu mogą być zbierane przez osoby trzecie, dlatego też potrzebujemy Państwa zgody. Bez twojej zgody, może dojść do ograniczeń w treści i działaniu. Szczegółowe informacje można znaleźć w naszej polityce prywatności.